windowssupport.org The Activation Keys and Download Links will be sent directly to the email address associated with your purchase after payment is confirmed. Deliveries are generally completed in 5 - 60 minutes, but may take longer depending on the time of purchase. Office Professional Plus 2016 Key online windows 10 key online office-professional-plus-2013 key parajumpers sale canada goose sale

SLÄKTFÖRENINGEN

Släktföreningen Salomon och Lydias ättlingar...

...grundad 2008, har tre huvudsyften:

- att förvalta de dokument som finns bevarade efter Salomon och Lydia Lindman och deras barn och barnbarn;   
- att skapa nya och återskapa gamla relationer inom släkten i Sverige, USA och Kanada;  
- att finansiera de kostnader som hemsidan medför.

Föreningen har ingen medlemsavgift men samtliga medlemmar förväntas ge ett bidrag då och då, till föreningens konto i Swedbank, clearingnr. 84178, kontonr. 841831894 (glöm inte att uppge ditt namn). Medlem blir man när man deltar i en släktträff. Om du inte var med när vi senast träffades men ändå vill vara medlem, kontakta primus motor Hans Teke så löser vi detta. Ett medlemskap inkluderar alla på samma adress. Som medlem får du våra medlemsbrev.
 

Nuvarande medlemmar:

 

Katarina Juréen 

Vivianne Kaijser 

Hans Larsson

Anniqua Lindström

Jakob Lindström

Dag Lindman

Birgitta Mossberg

Catrin Ovebring

Dick Ring

Jennifer Ring

Anita Råsten

Eva-Karin Strand Wåtz

Hans Teke

Larz Teke

Margareta Teke

Marita Tidlund Lindman

Martha Ulonska

Anna Vidlund

Ingrid Wennberg

Karin Wennberg

Kerstin Wennberg

Ulla Wennberg


 

.