SLÄKTFÖRENINGEN

Släktföreningen Salomon och Lydias ättlingar...

...grundades 2008, i och med den släktträff på Skeda som vi då hade. Föreningen har tre huvudsakliga syften:

- att förvalta de dokument som finns bevarade efter Salomon och Lydia Lindman och deras barn och barnbarn;   
- att skapa nya och återskapa gamla relationer inom släkten i Sverige, USA och Kanada;  
- att finansiera de kostnader som hemsidan medför.

Föreningen har ingen medlemsavgift men samtliga medlemmar förväntas ge ett bidrag då och då, till föreningens konto i Swedbank, clearingnr. 84178, kontonr. 841831894 (glöm inte att uppge ditt namn). Medlem blir man när man deltar i en släktträff. Om du inte var med när vi senast träffades men ändå vill vara medlem, kontakta primus motor Hans Teke så löser vi detta. Ett medlemskap inkluderar alla på samma adress. Som medlem får du våra medlemsbrev.

Släktföreningen är för närvarande vilande.