windowssupport.org The Activation Keys and Download Links will be sent directly to the email address associated with your purchase after payment is confirmed. Deliveries are generally completed in 5 - 60 minutes, but may take longer depending on the time of purchase. Office Professional Plus 2016 Key online windows 10 key online office-professional-plus-2013 key parajumpers sale canada goose sale

SLÄKTFÖRENINGEN

Släktföreningen Salomon och Lydias ättlingar...

...grundad 2008, har tre huvudsyften:

- att förvalta de dokument som finns bevarade efter Salomon och Lydia Lindman och deras barn och barnbarn;   
- att skapa nya och återskapa gamla relationer inom släkten i Sverige, USA och Kanada;  
- att finansiera de kostnader som hemsidan medför.

Föreningen har ingen medlemsavgift men samtliga medlemmar förväntas ge ett bidrag då och då, till föreningens konto i Swedbank, clearingnr. 84178, kontonr. 841831894 (glöm inte att uppge ditt namn). Medlem blir man när man deltar i en släktträff. Om du inte var med när vi senast träffades men ändå vill vara medlem, kontakta primus motor Hans Teke så löser vi detta. Ett medlemskap inkluderar alla på samma adress. Som medlem får du våra medlemsbrev.
 

Nuvarande medlemmar (familj på samma adress inkluderad):

Katarina Juréen
plats i släktträdet 

Vivianne Kaijser
plats i släktträdet

Hans Larsson
plats i släktträdet

Anniqua Lindström
plats i släktträdet  

Jakob Lindström
plats i släktträdet 

Dag Lindman
plats i släktträdet

Birgitta Mossberg
plats i släktträdet

Catrin Ovebring
plats i släktträdet

Dick Ring
plats i släktträdet

Jennifer Ring
plats i släktträdet

Anita Råsten
plats i släktträdet

Eva-Karin Strand Wåtz
plats i släktträdet 

Hans Teke
plats i släktträdet

Larz Teke
plats i släktträdet

Margareta Teke
plats i släktträdet

Marita Tidlund Lindman
plats i släktträdet 

Martha Ulonska
plats i släktträdet 

Anna Vidlund
plats i släktträdet

Ingrid Wennberg
plats i släktträdet  

Karin Wennberg
plats i släktträdet

Kerstin Wennberg
plats i släktträdet

Ulla Wennberg
plats i släktträdet 

 

.