ANNA WENNBERG BER√ĄTTAR

Anna Wennberg (1889-1988) var Salomon och Lydias äldsta dotter. Vid ett flertal tillfällen blev hon, sittandes i sin gungstol på Skeda gård, intervjuad om sitt liv. Första gången var 1965 när sonen Gösta bandade ett långt samtal med henne, vilket han följde upp med ytterligare en intervju år 1980. Dessa samtal låg sedan till grund för den text som han senare skrev om sin mamma, som också innehåller utdrag ur den dagbok som Anna skrev i sin ungdom.

Sommaren 1986 blev hon åter intervjuad, denna gång med dotterdotter Birgitta Mossberg vid mikrofonen. Resultatet blev två kassettband fyllda med minnen från ett nästan hundraårigt liv.

- Ur ”Anna Wennberg (1889-1988)” av Gösta Wennberg (1993)
  Del 1  
  Del 2

- Ur samtal med Birgitta Mossberg (1986)  


Originaldokumenten finns i släktarktivet på Skeda gård, Rydaholm.