GÖSTA WENNBERG BERÄTTAR

Annas son Gösta Wennberg (1920-2004) var lektor i geografi vid lärarhögskolan i Uppsala och disputerade vid 70 års ålder. Han var också biolog och mycket naturintresserad. Under hela sitt liv skrev han, allt ifrån läromedel till poesi, och tecknade mycket, inte minst porträttbilder.

Gösta sammanfattade sitt liv i en rad texter, som ofta kom att handla om hans minnen av olika familjemedlemmar. Här återges ett urval av dessa.

- Ur ”Min mormor, Lydia Lindman, f. Andrén, 1860-1936” (1993)
  Del 1
  Del 2

- Ur ”Minnen av och med moster Karin” (1993)

- Ur ”Om pappa”, text 1 (1955)

- Ur ”Om pappa”, text 2 (1991)

- Ur ”Minnen 1920-1937” (1994)

- Göstas släkttavla (1986)


Originaltexterna finns i släktarkivet på Skeda gård, Rydaholm.