OM SLÄKTEN LINDMAN

Av: Hans Teke

ARVID FRÅN LINDRUM - DEN FÖRSTE LINDMAN

Det finns i Sverige ett flertal släkter Lindman, men just denna har sitt ursprung i Örhems socken i Älvsborgs län, numera Ölsremma socken i Västergötlands län. Där föddes gossen Arvid år 1670 på gården Lindrum. Han ansågs studiebegåvad och skrevs, vid 24 års ålder, in vid Göteborgs gymnasium. De äldsta beläggen för efternamnet Lindman (taget efter gården där han föddes) är från detta tillfälle. 1699 skrevs han in vid Lunds universitet, där han utbildade sig till präst. Han blev sedan kyrkoherde i Mjöbäck i Västergötland och gifte sig med Maria Elisabeth Wekander. Med henne fick han tolv barn, varav tre söner - Johan, Olof och Sven - levde till vuxen ålder och därmed blev stamfäder till varsin släktgren. Arvid avled 1741.

Av de tre släktgrenar som en gång har funnits är det (så vitt man vet) två som än idag har fortlevande ättlingar. Den ena utgår från sonen Johan och det hit som amiral Arvid Lindman, statsminister i högerregeringarna 1906-1911 samt 1928-1930, hör. Den andra grenen utgår från sonen Sven och det är hit som Salomon Lindman d.y. hör. Detta släktled ser ut som följer:

Arvid Lindman (1670-1741), kyrkoherde, gift med Maria Elisabeth Wekander
                                                          |                                                         
Sven Lindman (1732-1810), sergeant, gift med Adeline Hård af Torestorp
                                                          |
Arvid Lindman d.y. (1776-1825), rustmästare, gift med Lisa Jonsdotter
                                                          |
Salomon Lindman d.ä. (1815-1890), grosshandlare, gift med Sofia Wennberg
                                                          |
Salomon Lindman d.y. (1858-1897), grosshandlare, gift med Lydia Andrén  

Genom sin gemensamma farfars farfar, kyrkoherde Arvid Lindman, var amiral Lindman och Salomon bryllingar. 1911 lät amiral Lindman resa en minnessten över sin äldre namne, på den gamla kyrkogården i Mjöbäck där han en gång verkade.                      

1999 bildades släktföreningen Lindman från Lindrum. Då antogs också släktvapnet (i menyn till vänster) av civiljägmästare Bengt Lindman (ättling till Johan Lindman), med tillåtelse för samtliga Arvid Lindmans ättlingar att använda samma vapen.  De tre bladen på lindkvisten i vargens tass symboliserar Arvids tre söner. Dess valspråk: Ex stirpe genus omne futurum florescet – från roten ska hela det framtida släktet blomstra.

KOMMENTAR

Släkten Lindman är således en utforskad släkt. Bland våra dagars ättlingar är det Carl Alexander Lindman (son till släktvapnets antagare) som sammanställt den mest utförliga krönikan (se nedan) över släktens medlemmar, dvs. de som är födda med efternamnet Lindman. Krönikan, som uppdateras fortlöpande, har varit mycket viktig för tillkomsten av denna sida.

Vissa saker måste dock tas i beaktande när man blickar bakåt i generationerna. En av dessa är hur lätt faktafel uppstår när uppgifter flyttas från en källa till en annan. De primära källorna är ofta kyrkböcker och liknande protokoll och även där kan det finnas felaktigheter. Detaljer måste således alltid tas med en nypa salt.

Sedan får man ju inte glömma att ett officiellt faderskap inte nödvändigtvis innebär ett biologiskt. Vi vet hur ofta det har hänt att kvinnor blivit gravida utom äktenskapet. Strängt taget är det ju därför bara släktens kvinnosida som är genetiskt tillförlitlig. 

Krönika över släkten Lindman