SLÄKTTRÄFFAR

2019:

BILDER FRÅN DEN FJÄRDE SLÄKTTRÄFFEN...

...som ägde rum på Skeda och Rosenlund i augusti 2019, finns på släktbloggen.

När nästa släktträff äger rum beror på vilka idéer som kommer upp och vilka initiativ som tas.

 

2011:

DEN TREDJE SLÄKTTRÄFFEN FÖR SALOMON OCH LYDIAS ÄTTLINGAR...

Foto: Rainer Ulonska

...hölls på Skeda gård, Rydaholm, den 30 juli 2011. Vi var 39 personer vilket är det högsta antalet hittills. Efter att ha druckit kaffe i Skedas trädgård, gick vi ner till stugans veranda, där tal hölls av Hans Teke, Dick Ring, Marita Tidlund Lindman och Eva-Karin Strand Wåtz. Det första temat var Kerstin Lindman, vars son Torsten hon lämnade bort som nyfödd, och vars ättlingar i hans gren vi inte haft någon kontakt med före 2008. Torstens äldsta dotter Marita fick nu äntligen träffa sin farbror Dick från Kanada - ett möte som var känslofyllt och berörande (tänk vad släktforskning tillsammans med modern teknik kan göra).

Det andra temat efter lunch var Ellen Lindman, Salomon och Lydias dotter som bara blev 12 år gammal, men som (i sina kvarlämnade anteckningar) visar en tydlig författarpotential. Hans Teke berättade om henne, läste upp en novell som hon skrivit samt dagboksanteckningar. Ellen gjorde, under sitt korta liv, också rebusar som församlingen i verandan fick försöka att lösa.

Släktträffen avslutades med knytkalas på Skedas nedervåning. Hans Teke uttryckte, i ett kort tal, bland annat en förhoppning om att nästa släktträff skulle hållas i USA eller Kanada.

FOTON:

- Släktträdet där alla fick fylla i sitt namn Foto: Rainer Ulonska 
- Samling i Skedas trädgård Foto: Rainer Ulonska
- Dick och Marita Foto: Eva-Karin Strand Wåtz
- Samling i stugans veranda Foto: Rainer Ulonska
- Hans visar utställningen Foto: Eva-Karin Strand Wåtz
- Vi lyssnar på Marita Foto: Eva-Karin Strand Wåtz
- Hans berättar om släkten Foto: Rainer Ulonska
- Lunch i Skedas trädgård 1 Foto: Rainer Ulonska
- Lunch i Skedas trädgård 2 Foto: Rainer Ulonska
- Lunch i Skedas trädgård 3Foto: Eva-Karin Strand Wåtz
- Samtal med Dick 1 Foto: Rainer Ulonska
- Samtal med Dick 2 Foto: Rainer Ulonska
- Ättlingarna samlade efter middagen 1  Foto: Rainer Ulonska
- Ättlingarna samlade efter middagen 2 Foto: Rainer Ulonska
- Alla samlade Foto: Rainer Ulonska


2009:

SLÄKTTRÄFF I TORONTO

Foto: Jennifer Ring

Den första släktträffen för den kanadensiska grenen av Salomon och Lydias ättlingar ägde rum hemma hos Barbara Young i Toronto den 11 juli 2009. Avsikten med denna släktträff vara att kusinerna Ring och Young (barn och barnbarn till Louise, Ted och Dick Ring) skulle få en möjlighet att träffas igen efter många år av mycket lite kontakt.

Efter att ha ätit lunch i Barbaras trädgård samlades alla i källaren, där Amelie Mossberg, Hans Teke och Dick Ring höll tal. Den kanadensiska grenen blev därmed väl informerad om sina svenska rötter och om den släkthistoria vi har gemensamt. Släktträffen, som hade 22 deltagare, blev mycket uppskattad och vår släktförening fick sju nya medlemmar (ättlingar med familjer).

FOTON:

- Jennifer och  Dick Ring (foto: Kerstin Ring)
- Michael Ring, Amanda Young och Julian Weinrib (foto: Kerstin Ring)
- Sienna de Bartolo och Kyla Weinrib (foto: Kerstin Ring)
- Barbara Young hälsar gästerna välkomna (foto: Amelie Mossberg)
- Lunch i Barbaras trädgård 1 (foto: Jennifer Ring)
- Lunch i Barbaras trädgård 2 (foto: Jennifer Ring)
- Lindy, Sandy och Nancy Young (foto: Jennifer Ring)
- Kerstin Ring, Hans Teke och Jennifer Ring (foto: Amelie Mossberg)
- Ifyllandet av släktträdet (foto: Kerstin Ring)
- Samling i källaren (foto: Amelie Mossberg)
- Hans Teke håller tal (foto: Kerstin Ring)
- Amelie Mossberg och Hans Teke förklarar släktrelationerna (foto: Kerstin Ring)
- Gruppbild (foto: Jennifer Ring)

 

2008: 

SLÄKTTRÄFF PÅ SKEDA GÅRD 

Fotograf under släktträffen: Rainer Ulonska 

Lördagen den 2 augusti 2008 hade vi en mycket uppskattad släktträff för Salomon och Lydias ättlingar, med cirka 30 deltagare. Denna ägde rum på Skeda gård i Rydaholm som sedan 1940-talet varit en samlingspunkt för släkten. I stugans veranda, där Lydias möbler fortfarande står, hade vi en utställning av fotografier, brev och annat intressant. Vi delade med oss av våra kunskaper om släkten Lindman, om Salomon och Lydia och av våra minnen av deras barn och barnbarn.

Släktträffen avslutades med långbord på Skedas övervåning. Under denna middag bildades också en arbetsgrupp, bestående av Hans Larsson, Anniqua Lindström, Anita Råsten och Hans Teke. Gruppen fick till uppgift att förvalta de originalhandlingar som finns, lösa eventuella ekonomiska frågor samt planera de sammankomster som förhoppningsvis ska äga rum i framtiden. Något som intresserar oss mycket är att få lära känna våra släktingar i Kanada och USA bättre.


FLER BILDER FRÅN SLÄKTTRÄFFEN:

- Fika i Skedas trädgård
- Samspråk mellan Anniqua Lindström, Mikael och Amelie Mossberg
- Samspråk mellan Hans Larsson och Ulla Wennberg
- Lunch på Skedas övervåning (1)
- Lunch på Skedas övervåning (2)
- Hans Teke berättar om Lydias liv
- Anita och Malin Råsten studerar fotoalbum
- Ulla Wennberg och Anniqua Lindström studerar fotoalbum
- Alla samlade (gruppbild)
- Margareta Teke med systrar organiserar middagen
- Middag på Skedas övervåning, Hans Larsson håller tal

Rättigheterna till bilderna tillhör fotografen.