OM ROSENLUND OCH SKEDA

I slutet av 1800-talet inköptes Rosenlunds herrgård i Jönköping av vice häradshövding Gustaf Lindman, bror till Salomon d.y. Han var ogift och bodde där, först tillsammans med sin mor och sin syster, sedan ensam fram till sin död 1935. Under denna tid kom herrgården att bli något av en samlingspunkt för släkten. Några år efter hans död, 1941, inköpte Helge och Anna Wennberg (med hjälp av ett arv från Gustaf Lindman) gården Skeda i Rydaholm, som sedan dess har varit navet för släktens svenska gren. Här finns texter om dessa två gårdar.

-"Rosenlund" av Gösta Wennberg (1993)
Kommentarer och layout av Lennart Lindberg

-"En skymningsstund på Skeda, naturstudier och avskedsintervju"
av Harry Sjöman i Värnamo-Tidningen, 13 oktober 1951